• Slide Limousine Apropos
  • Expertise

Ethiek en expertise

Onze exploitatie hanteert een alomvattende aanpak met respect voor de sociale, ecologische en ecologische impact. Dankzij een duurzaam productiesysteem wordt het vee geteeld in permanente harmonie met de omringende flora en fauna.

Al ons veevoeder en al onze voedingssupplementen zijn afkomstig uit de duurzame landbouw.

Onze productie is in overeenstemming met de principes van de biologische landbouw (bemesting met natuurlijke meststoffen, teeltwisseling, behoud van de waterkwaliteit, behoud van hagen en van de biodiversiteit,...). Onze dieren komen buiten en hebben toegang tot echte vrije ruimten. De Hacienda de Walk bezit een twaalftal hectare weiland rond de stal. Dit wordt ter beschikking gesteld van onze koeien.

Door onze expertise bieden wij een garantie van authenticiteit en voedselveiligheid aan de consumenten. In onze traditionele veehouderij zijn de dieren geïdentificeerd en traceerbaar (voeding en toegediende zorg).

Het slachten en in stukken snijden :

Het slachten wordt uitgevoerd in het slachthuis van Aubel, het dier wordt vervolgens naar onze partner La Fagnarde in Robertville gebracht, die het na het 3 weken te laten rusten in stukken snijdt en vacuüm verpakt. De Hacienda de Walk stelt een kort circuit voor waarin alle stappen van de keten door ons worden beheerst.

Vache limousine
Redirect Limousine
Redirect Frison
Redirect Gite